image1 image2 image3

Współpraca

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 18 lok 2
02-558 Warszawa

tel./fax: +48 22 625 53 23
kom.: +48 694 11 11 01

Wyślij wiadomość »

Założycielem Kancelarii Adwokackiej Irena Maria Bulińska jest Mecenas Irena M. Bulińska.

Adwokat Bulińska jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Uzyskała tytuł magistra prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także magistra politologii na specjalizacji europejskiej Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, równocześnie zdobywając doświadczenie praktyczne w wielu znanych warszawskich i śląskich kancelariach, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także dziale prawnym liczącej się na rynku spółki specjalizującej się w produkcji prefabrykatów budowlanych. Po ukończeniu studiów odbyła etatową aplikację sądową organizowaną przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, zdając z wysoką notą egzamin sędziowski. W latach 2005 - 2009 związana była z Kancelarią Adwokacką Rożdżyński – Stańczak i Wspólnicy spółka komandytowa w Warszawie. Obecnie wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim.

Mecenas Bulińska specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz w sporach gospodarczych. Występuje także jako obrońca w procesach karnych i karno-gospodarczych. Obszar, który darzy szczególnym zainteresowaniem to prawo inwestycji budowlanych, z uwzględnieniem zasad FIDIC. W ramach powyższego Kancelaria oferuje pełną asystę prawną, począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości, poprzez udział w negocjacjach, sporządzanie projektów umów, ich ocenę także pod kątem zobowiązań podatkowych aż do ewentualnej reprezentacji w procesie.

Pełen zespół Kancelarii tworzą także współpracujący z Kancelarią Radcy Prawni, specjalizujący się między innymi w prawie podatkowym oraz aplikant adwokacki, którego główny obszar zainteresowania stanowi szeroko rozumiane prawo handlowe i gospodarcze, z uwzględnieniem prawa papierów wartościowych. Kancelaria stosuje zasadniczo trzy formy rozliczeń z Klientem:

  • rozliczenie godzinowe: polecane przy stałej obsłudze podmiotów gospodarczych, negocjacjach handlowych, zleceniach pozaprocesowych,
  • wynagrodzenie ryczałtowe: z góry ustalana kwota za prowadzenie sprawy, gdzie głównym kryterium jest wartość przedmiotu sporu i/lub stopień skomplikowania,
  • rozliczenia mieszane, zawierające element „succes fee” tzn. premii od wygranej kwoty.

Irena Bulińska

  • logo_femina.jpg
  • logo_maximus.jpg